Hjem > Brightmills privatlivspolitik

Hvordan vi bruger dine personlige oplysninger

Brightmills privatlivspolitik

Oplysninger i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning 2016/679/EF

Hvorfor vi indsamler personoplysninger

Hos Brightmill går vi op i dit privatliv, uanset om du er vores kunde eller kandidat. Denne fortrolighedspolitik informerer dig om, hvordan vi bruger de personlige data, som vi indsamler eller som vi modtager. Denne politik er tilgængelig på brightmill.dk. For at blive kandidat hos os skal du acceptere Brightmills privatlivspolitik og vores behandling af personoplysninger.

Type af personoplysninger, vi behandler

Eksempler på personoplysninger, som Brightmill kan behandle, er: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, IP-adresse, cookies, personnummer, organisationsnummer, karakterer, certifikater, uddannelse, arbejdserfaring, fotografier, oplysninger fra samtaler, tidligere opgaver og referencer. Hvis du kontakter Brightmill via telefon eller e-mail, kan vi gemme noter eller korrespondance, som kan indeholde personoplysninger, hvis sådanne oplysninger indgår i et igangværende eller fremtidigt engagement.

Dataansvarlig

Brightmill er dataansvarlig for de personoplysninger, som vi modtager i forbindelse med kandidatregistrering og anmodninger om opgaver, eller som på anden vis behandles, når en opgave forberedes eller administreres. Brightmill overholder de gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Vi sikrer, at personlige oplysninger behandles fortroligt.

Databehandlere

I nogle situationer er det nødvendigt for os at bruge andre parter, f.eks. it-leverandører, til at opbevare data eller drive vores systemer. De er derefter databehandlere for Brightmill. Vi kontrollerer databehandlere for at sikre, at de garanterer sikkerheden og fortroligheden af personoplysningerne.

Opbevaring af personoplysninger

De personlige oplysninger, som du giver Brightmill, opbevares inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), men kan også blive overført og behandlet i et land uden for EØS. Enhver sådan overførsel af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Brightmill gemmer dine personlige data som kandidat, indtil du aktivt trækker dit samtykke tilbage.

Formålsbestemt brug af dine personoplysninger

Brightmill indsamler og behandler dine personoplysninger for at opfylde vores forpligtelse i tilfælde, hvor Brightmill har en opgave med dig som kunde eller kandidat, og for at administrere opgaven og varetage dine interesser.

Brightmill kan bruge personlige oplysninger til følgende formål:

 • Opret og administrer en konto hos Brightmill
 • Reference mærkning
 • Gennemfør et baggrundstjek (offentlige juridiske oplysninger fra svenske domstole).
 • Kontakt om din tilgængelighed
 • Kontakt i forbindelse med missioner
 • Tidsrapportering og fakturering
 • Kontraktforvaltning
 • Invitere til arrangementer
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Udarbejdelse af statistikker

Lovlighed af behandlingen

Brightmill behandler dine data som følger:

 • Vi behandler dine personoplysninger på lovlig, retfærdig og gennemsigtig vis.
 • Vi indsamler dine personlige oplysninger til de formål, der er beskrevet i denne politik. Vi behandler ikke dine personoplysninger på nogen måde, der er uforenelig med disse formål.
 • Vi indsamler og behandler personoplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og nødvendige til de formål, som de indsamles og anvendes til.
 • Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, som de blev indsamlet til.

Vi behandler nøjagtige data. Brightmill vil opdatere og rette data, så snart Brightmill bliver opmærksom på eventuelle unøjagtigheder.

Hvem deler vi dine oplysninger med?

Med dit samtykke deler vi kun dine personlige oplysninger med de organisationer, vi arbejder sammen med, når vi præsenterer din profil i forbindelse med en specifik opgave. Vi kan overføre oplysninger om dig til tredjeparter for at opfylde en juridisk forpligtelse.

Beskyttelse af personoplysninger

Brightmill har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personlige data mod tab, manipulation og uautoriseret adgang. Brightmill tilpasser løbende sine sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med teknologiske fremskridt og udviklinger.

Dine rettigheder

Du har ret til at

 • få bekræftet, om vi behandler personoplysninger om dig, og i så fald få adgang til dem som krævet i henhold til loven,
 • anmode om, at vi berigtiger unøjagtige oplysninger om dig,
 • anmode om, at vi sletter dine oplysninger, hvis der ikke er nogen juridisk begrundelse for at fortsætte behandlingen,
 • anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger, medmindre der er lovlige grunde til at fortsætte behandlingen,
 • anmode om de personlige oplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (portabilitet),
 • beslutninger om dig ikke træffes ved hjælp af automatiseret beslutningstagning.

Nogle af ovenstående rettigheder er begrænset til visse specifikke omstændigheder, og vi vil ikke altid være i stand til at opfylde din anmodning. Vi vil derefter informere dig om dette.

Du har også ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Vi giver dig besked, hvis vi selv eller via tredjeparter har til hensigt at bruge dine personoplysninger til direkte markedsføring. Du kan udøve din ret til at fravælge vores brug af dine personlige oplysninger til direkte markedsføring ved at sende os en e-mail på kontakt@brightmill.dk.

Hvis du vælger at sende os en forespørgsel for at udøve dine ovennævnte rettigheder, vil vi gøre vores bedste for at svare dig så hurtigt som muligt, men senest inden for to uger.

Ændringer af denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Brightmill forbeholder sig ret til at ændre denne fortrolighedspolitik efter behov, f.eks. for at overholde ændringer i love og bestemmelser. En sådan ændring vil blive offentliggjort på Brightmills websted.

Kontakt i tilfælde af spørgsmål eller utilfredshed

Hvis du har spørgsmål eller er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du kontakte os på kontakt@brightmill.dk eller på 20 16 75 85.

Du har også ret til at indgive en klage over vores behandling til den danske databeskyttelsesmyndighed – Datatilsynet, www.datatilsynet.dk.

Internt udpeget som ansvarlig for Brightmills behandling af personlige oplysninger:

Administrerende direktør Henrik Engstam Phalén
Telefon: +46 10-10 10 10 150
E-mail: kontakt@brightmill.se